Tietosuojaturva

tietosuojaturva

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
1/3
Rekisterinpitäjä
Tmi susanna Haanpää/salin Adelaide
Y-tunnus: 1543292-2
osoite: Kauppapuistikko 19-21
kotipaikka: Vaasa
puhelin. 06-3126211
sähköposti: s_haanpaa@outlook.com
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Susanna haanpää
osoite: Kauppapuistikko 19-21
65100 Vaasa
puhelin. 06-3126211
sähköposti: s_haanpaa@outlook.com
Henkilörekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen
hoitaminen ja viestintä.
Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Nimi, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö,
osoite, mahdolliset muut asiakkaan
antamat tiedot liittyen tehtäviin hoitoihin.
Redesan Oy 24.5.2018

2/3
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin esim.:
– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa
tapauksissa: Tietoja voidaan luovuttaa vain Salon Adelaiden
henkilökunnalle . Muille kolmansille
osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Salon Adelaiden
toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Salon Adelaiden
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia
keinoja ovat mm. Lukot ovissa, salasanat laitteissa,
sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen
vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.
Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on
asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan
pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi
asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.
Tmi susanna Haanpää Salon Adelaide 24.5.2018

3/3
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
asiakkaillaon oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
asiakkaan tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot
näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on
asiakkaalle maksutonta. Lisäpyynnöt maksavat 20 € + alv /
kerta.
asiakkaalla on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on
yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
Korjauspyynnön toteuttamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä
yhteyshenkilöön sähköpostitse.
Muut asiakkaan oikeudet
asiakkaallaon oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö
laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa
milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa
tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä
rekisteröidyille.